חברת קשרים פלוס בע"מ ("אנו" או כל הטיה אחרת) הבעלים והמפעילים של אתר פלטפורמה הזמינה בשם המתחם www. shalempo.com ("הפלטפורמה"). מדיניות הפרטיות הזו חלה על כל שימוש בכל אופן שהוא בפלטפורמה.

פרטיות משתמשנו חשובה לנו ואנו מכבדים אותה. חשוב לנו לספק לכם את כל הפרטים הנדרשים לכם על מנת להבין איזה מידע אנו אוספים במסגרת השימוש שלכם בפלטפורמה, כיצד ולאיזה מטרות אנו משתמשים במידע ואיזה פעולות אנו נוקטים על מנת לשמור על פרטיותכם.

תשומת לבכם שמדיניות פרטיות זו וגם תנאי השימוש הם שני מסמכים משפטיים המהווים יחד ולחוד הסכמים מחייבים ביננו לביניכם. לכן, אנו מעודדים אתכם לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהלן בעיון שכן כל האמור בה מהווה הסכם מחייב ביננו לביניכם ולכל מי שפועל מטעמכם.  

בכל פניה או שאלה הנוגעת למידע שאנו אוספים או לפרטיותכם, תוכלו לפנות אלינו באופן הבא:

+972-72-2000240
sales@shalempo.com
 1. פעילויות הדורשות מסירת מידע ומטרות השימוש במידע
  i. הרשמה לאתר (ספק ו/או לקוח בהתאם להגדרתם בתנאי השימוש) – כשאתם נרשמים לאתר אנו מבקשים מכם לספק שם מלא, פרטים אישיים, פרטי התאגיד מטעמו הינכם נרשמים, דוא"ל וטלפון על מנת להירשם.
  ii. יצירת קשר – אנו שומרים על זכותנו לפנות אליכם באמצעות פרטי יצירת הקשר שימסרו לנו על מנת להשיב על פניותיכם וגם למטרות תפעוליות כגון, שליחת קבלה/חשבונית בדוא"ל, יצירת קשר בנוגע למידע שמובע לידיעתכם באתר או ביחס למידע האישי שמסרתם לנו, ליידע אתכם אודות שינויים במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש וכדומה.
  iii. דיוור ישיר – כמפורט בסעיף 4 להלן. חשוב לציין כי לכל דוור שיישלח אליכם לדוא"ל שאיתו נרשמתם, יצורפו הוראות כיצד ניתן להסיר את כתובת הדואר האלקטרונית מרשימת התפוצה ולהפסיק לקבל דוור ישיר מאיתנו.
  iv. עיבוד וניתוח נתונים באופן אוטומטי – אנו אוספים נתונים סטטיסטיים – אגרגטיביים על אודות השימוש והפעילות בפלטפורמה על ידי המשתמשים. לדוגמה, משך זמן השימוש, IP, מספר זיהוי מכשיר משתמש, מיקום גיאוגרפי, תדירות השימוש, סכומי עסקאות וכדומה. איסוף נתונים, עיבודם וניתוחם נועד לאפשר לנו להבין טוב יותר את אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים, כמו למשל אילו שירותים או מוצרים זוכים יותר או פחות לאהדה בקרב המשתמשים. כמו כן, אנו מנתחים ומשתמשים במידע בין היתר כדי לשדרג ולשפר את הפלטפורמה ואת חווית המשתמש ולמנוע טעויות ו/או הונאות.
 2. הסכמה
  הנכם מאשרים בזאת כי אתם מודעים לכך שאינכם מחויבים לספק לנו את המידע וכי בשימוש בפלטפורמה ומתן פרטיכם אתם מסכימים במפורש שנאסוף את המידע ונשמור אותו באחד או יותר ממסדי הנתונים שלנו.
  הנכם מצהירים שהמידע שסיפקתם לנו הוא שלכם, שלם ומדויק, וניתן על ידכם מרצון ומדעת. הנכם מאשרים בזאת ומסכימים שהשימוש שאנו עושים במידע אינו מהווה הפרה של זכות הפרטיות וגם לא של אף זכות אחרת, והנכם מוותרים בזאת על כל טענה, תלונה או עילת תביעה ביחס להפרה, פגיעה בכם או בכל מי מטעמכם לרבות בזכותכם לפרטיות, כתוצאה מאיסוף המידע, עיבודו והשימוש בו בהתאם למדיניות פרטיות זו, ומשחררים אותנו מכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות מסירת המידע.
  בכל זמן לאחר שהסכמתם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות אתם רשאים לשנות את דעתכם ולהסיר את ההסכמה שנתתם לנו לאיסוף המידע, שמירתו, עיבודו ושימוש בו למטרות שלשמן נמסר לנו המידע, על ידי יצירת קשר ואנו נעשה את מירב המאמצים לענות על פנייתכם ולטפל בה בהקדם האפשרי.
 3. גילוי והעברת מידע לצדדים שלישיים
  אנו רשאים לגלות, להעביר או לשתף את המידע עם צדדים שלישיים בכל אחד או יותר מהמקרים הבאים:
 1. שירות דיוור ישיר
  במסירת המידע אתם מסכימים להירשם לשירות הדיוור הישיר, הנכם מסכימים בזאת לקבל פרסומות, עלונים, סקרים ומסרים פרסומיים אחרים מאתנו באמצעות: דוא"ל, SMS, MMS, יישומי הודעות מידיות, פקס, טלפון, דואר רגיל ו/או כל צורת תקשורת אחרת שנמצא לנכון להשתמש בה, בין אם היא ידועה במועד מתן הסכמתכם ובין אם לאו. בהסכמתכם להירשם לשירות הדיוור הישיר שלנו הנכם מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנוגע לקבלת דבר פרסומת ותקשורת שיווקית מאתנו או מצדדים שלישיים הפועלים בשמנו, ומאשרים בזאת שפעולות הדיוור הישיר שלנו אינן מהוות הפרה של זכויותיכם וכי לא תהיה לכם אף טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה מאתנו ביחס לקבלת דיוור ישיר, וכל זמן שלא הסרתם את שמכם מרשימת הדיוור הישיר והנכם מסכימים להיות רשומים לשירות הדיוור הישיר שלנו.
 2. קישורים
  בפלטפורמה מופיעים קישורים ופרסומים לאתרים או אפליקציות אחרים, שאינם בבעלות או בפיקוח שלנו או של מי מטעמנו. איננו בודקים את טיבם ואופי פעולתם ופעילותם ואין אנו אחראים להם ולמדיניותם לגבי פרטיות ואבטחת מידע. אנו ממליצים לכם לבדוק היטב אתרים או אפליקציות לפני שתורידו או תגלשו או תאפשרו או תמליצו לכל אחד אחר להוריד או לגלוש בהם ולקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהם על מנת להבין איזה מידע נאסף, לאילו מטרות ולמי מועבר המידע, אם בכלל.
  הימצאותם של קישורים או פרסומים איננה מעידה על כך שווידאנו את כשירות פעילותם של אותם אתרים או אפליקציות. איננו מעניקים חסות, עידוד או תמיכה לאותם אתרים או אפליקציות ואיננו ממליצים לכם להוריד, להשתמש או לגלוש בהם או לצרוך או להסתמך על תוכן שזמין בהם בכל דרך אחרת ואין לנו וגם לא תהיה לנו, אף אחריות, במישרין או בעקיפין, לאף פגיעה או נזק, כספי או אחר, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות הורדה, שימוש או גלישה באתרים או אפליקציות הללו ואתם משחררים אותנו מאחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כאמור.
 3. קבצי עוגיות – Cookies
  קוקיז הם קבצים המושתלים על גבי המכשיר של המשתמש ברגע שאתם נכנסים לפלטפורמה ולאורך כל השימוש בהם. השימוש בקוקיז היא פרקטיקה מקובלת ואנו משתמשים בקוקיז כדי לאסוף מידע לא-מזהה כגון תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, מיקום גיאוגרפי כתובת IP נתוניGPS וכדומה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול האתר ו/או הפלטפורמה, איזון העומס בשרתים, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש, שיפור השירות שלנו, תיקון באגים וביצוע פעולות אחרות הנדרשות כדי לאפשר לנו לקיים את פעילות המערכות שלנו באופן שוטף.
  באפשרותכם לנטרל חלק מהקוקיז. אנא תשומת לבכם שנטרול קבצי קוקיז מסוימים עשוי להביא לירידה בחוויית השימוש ובשירותי ואף לעיתים לסכל באופן מוחלט את היכולת להשתמש במערכות שלנו כולן או חלקן.
  להלן נפרט את סוגי הקוקיז בהם אנו משתמשים:
  קבצי קוקיז פונקציונאליים: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נעשה על מנת לשפר את הפונקציונאליות של המערכות שלנו למשל, לזכור את פרטי הרישום שלכם על מנת לאפשר כניסה מזוהה.
  קבצי קוקיז לניתוח סטטיסטי: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נועד לאפשר לנו לשפר את חוויית השימוש במערכות שלנו על ידי ניתוח האופן שבו אתם משתמשים במערכות.

קוקיז לפרסום: השימוש בקוקיז אלה מתבצע הן על ידינו והן על ידי צדדים שלישיים המעניקים לנו שירותים והם נועדו לצורכי פרסום, שיווק ועריכה. הקוקיז לפרסום מאפשרות לנו ולצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותי פרסום להבין את דפוס הגלישה של המבקרים במערכות שלנו וגם באפליקציות או אתרים אחרים, ומאפשרים לנו להציע לכם תוכן, שירות ו/או מוצרים שרלוונטיים עבורכם.
אנו משתמשים בקוקיז של צדדים שלישיים ומעודדים אתכם לקרוא ולהבין את מדיניות הקוקיז של הצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותים, בקישורים שלהלן:
Google Ad-words
Facebook

 1. זכות לעיין במידע
  על-פי הדין כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. לפיכך, אם תרצו למחוק ו/או לשנות מידע המזהה אתכם אישית, אנא שלחו דוא"ל אל __ וציינו בו בצורה מפורשת כי נושאו הוא בקשה לעיון במידע על פי תקנות הגנת הפרטיות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981
  בגוף המייל ציינו במפורש את פרטיכם המלאים ואת זהות/סוג המידע שאתם מעוניינים לעין בו. שימו לב כי בקשה למחיקת מידע אינה מונעת מאיתנו להשתמש במידע שאינו מזהה אתכם אישית שנאסף לפי האמור לעיל.
  הודעה שלא תישלח בהתאם להנחיות הנ"ל עלולה שלא להגיע לייעדה ולא נוכל לטפל בה.
  בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע שלנו משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בהצעה מסחרית) אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. אנו נמחק במקרה זה מידע הדרוש לנו רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל, אולם מידע הדרוש לנו לניהול עסקינו יוסיף להישמר במאגרים על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם.
 2. אבטחת מידע
  הפלטפורמה פועלת בהתאם לנהלים עדכניים וסטנדרטים מקובלים לאבטחת מידע והמידע שאנו שומרים מאוחסן על שרתים מאובטחים של חבר Amazon Web Services ובהתאם לתנאים ואמות המידה המקובלות בשוק. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע, זליגת מידע או חשיפתו בדרך אחרת, אין הם מעניקים בטחון וחסינות מוחלטים למידע ואין אנו יכולים להתחייב באופן מלא ובמאה אחוז – ואיננו עושים זאת – שלא יתרחשו אירועי אבטחת מידע או ניסיונות לפגוע או לחדור למערכות המידע שמשמשות אותנו. לכן, אנו לא מתחייבים שהשרתים שעליהם המידע מאוחסן יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע, חשיפתו או זליגת המידע לצדדים שלישיים בדרך אחרת.
 3. שינויים במדיניות הפרטיות
  אנו שומרים על זכותנו לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לכן אנא עיינו בה לעתים קרובות. שינויים והבהרות במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, נודיע באתר ו/או באמצעות פרטי יצירת הקשר שלכם שהמדיניות עודכנה, כך שתוכלו ללמוד איזה מידע אנו אוספים, כיצד אנו משתמשים בו ובאילו נסיבות, אם בכלל, אנו משתמשים במידע או מגלים אותו לצדדים שלישיים.
 4. גיל הסכמה
  הסכמתכם למדיניות הפרטיות הזו מהווה מצג לפיו הנכם בגירים בני 18 ומעלה וכי הנכם כשירים לבצע פעולות משפטיות על פי כל דין ו/או כי הנכם הורים או אפוטרופוס חוקי של קטין שתחת משמורתכם ואישרתם לו להוריד או להשתמש במערכות שלנו.